• Scéalta Thuatha Dé Danann

    Beatha úr do scéalta mhiotaseolaíocht na hÉireann
    Tugann Scéalta Thuath Dé Danann beatha úr do scéalta mhiotaseolaíocht na hÉireann, ag sníomh ceoil, scéalaíochta agus amhrán le chéile chun seanchas ár sinsear a chur ar fáil in athuair do lucht labhartha Gaeilge, iad siúd atá ag foghlaim agus iad siúd gan Gaeilge fud fad an domhain.

Podchraoltaí

Tá sraith mhealltach nua de phodchraoltaí tagtha chun cinn a chuirfidh éisteoirí faoi gheasa ag draíocht mhiotaseolaíocht na hÉireann agus í curtha le ceol corraitheach. Is sraith nuálach de podchraoltaí é ‘Scéalta Thuatha Dé Danann’ arna léiriú ag Corcra Media agus atá maoinithe ag Foras na Gaeilge. Tá meascán mearaí ann den scéalaíocht agus den cheol a chuirfidh anam i seanscéalta na hÉireann. Díríonn an chéad sraith ar athinsint ar thóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne, a nochtar i gcúig chlár mhealltacha a chuirtear i láthair i nGaeilge agus i mBéarla.

Seó Beo Scéalaíochta

Bíodh sibh faoi gheasa ag seó beo Scéalta Thuatha Dé Danann!  Cuireann Gráinne Holland beocht as an úr sna ságaí ársa a léirítear le ceol beo, amhránaíocht agus fuaimdhreach drámatúil. Tum isteach i siansa de mhaisíochtaí fuaime a chruthaíonn  draíocht agus mistéir na seanscéaltaí. Tugann Scéalta Thuatha Dé Danann draíocht ár staire agus ár n-oidhreachta ársa chun beatha ag féilte agus imeachtaí ar fud na hÉireann. Tá an seó dírithe ar dhaoine fásta.

Ceol na Sióg

Tar linn ar aistear draíochta le ‘Ceol na Sióg’ (Music of the Fairies), dráma teaghlaigh 45 bomaite and a fhíonn scéalaíocht, ceol, agus amhráin le chéile go héasca. Fóirsteanach do gach aoisghrúpa, is ceiliúradh é an léiriú meallacach seo ar dhraíocht agus iontas an dúlra a chuireann eipéireas tumthach ar fáil a mheallfaidh sean agus óg araon.

Slí na Sí

Tar linn ar an aistear draíochta seo ina dtagann brí sna seanscéalta mistiúla faoi aos sí na hÉireann. Tar isteach i ndomhan draíochta Thuatha Dé Danann, déithe agus bandéithe mhiotaseolaíocht na hÉireann, ar shlí allamuigh a chuireann achan chuairteoir faoi gheasa, is cuma cén aois. Caith seal i ndomhan draíochta na sióg, nó Na Daoine Maithe mar a thugtar orthu, agus feic iontais na miotaseolaíochta leagtha amach os do chomhair.

Draíocht an Dúlra

Leabhar agus albam nua ina léiritear áilleacht an domhain nádúrtha i bhfoirm téacs, ceoil agus léaráidí galánta.  Amhráin cumtha ag Gráinne agus maisiú leabhar le Morgana Weeks.